Ống hộp thép Phú Đức

Ống thép đen, hộp thép kẽm, ống thép mạ kẽm, hộp thép mạ kẽm

Hộp thép mạ kẽm

Hộp thép mạ kẽm

Hộp thép mạ kẽm hình vuông, chữ nhật. Độ dày 0.7-3.2mm

Xem chi tiết
Ống thép tròn mạ kẽm

Ống thép tròn mạ kẽm

Ống thép tròn mạ kẽm mạ kẽm chống rỉ Độ dày 0.7-3.2mm

Xem chi tiết
Hộp thép đen

Hộp thép đen

Thép hộp vuông, chữ nhật. Độ dày 0.7-4.2mm

Xem chi tiết
Ống thép tròn

Ống thép tròn

Độ dày thành ống: 0.7-4.2mm

Xem chi tiết