Sàn deck - tôn lợp - tôn mỏng

Tấm sàn thép liên hợp - Sàn deck, phụ kiện sàn deck, tôn lợp, tôn xốp cách nhiệt, chống ồn.