Máng xối chấn

Máng nước, xối, nóc inox, mạ kẽm Độ dày 0.6-12mm