Thép tấm cán nóng

Thép tấm cán nóng là loại thép được cán trong môi trường nhiệt độ cao