Thép tấm cán nguội

loại thép có kết cấu thép trở nên cứng hơn và khoẻ hơn