Thép chấn hình V

Thép chấn hình V Độ dày 0.6-12mm