Thép tấm mạ kẽm

Tấm kẽm có độ dày từ 0,6mm - 3 mm