Thép hình U

được sử dụng để xây dựng khung nhà xưởng, làm sườn mái nhà