Thép hình V

Loại thép ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, sản xuất